1700-5000-34       


I      מתקני מים  I
מטהרי מים   I קולרים   I שרות  I         

                                                                                                                                     

מילניום בר מודים לך על בחירתך
ומברכים אותך ומשפחתך שתהנו מבר המים .
טואול - בניית אתרים באינטרנט